3 December 08:30 - 16:30Nalen


Varmt välkommen till en heldag fylld med föredrag, panelsamtal och tid för nätverkande och erfarenhetsutbyte! BioDriv Tinget är mötesplatsen och kunskapskällan för omställningen till fossilfria transporter i östra Mellansverige och Stockholmsregionen. En heldag du inte vill missa!

Hemsidan kommer kontinuerligt att uppdateras i takt med att fler talare och sponsorer bokas.

Anmäl dig idag!

Var: Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm

När: 3 december 2019

Kostnad: I år är BioDriv Tinget kostnadsfritt tack vare våra huvudfinansiärer, projekten Fossilfritt 2030 och Drive LBG. Vid anmälan och uteblivet deltagande (som ej meddelats 48 timmar innan konferensen) debiteras en avgift på 1000 kr. Det går självfallet bra att skicka en ersättare istället, kontakta oss på info@biogasost.se.

Anmäl dig här senast 27 november. Begränsat antal platser.

Ett urval av konferensens talare

Christina Bu
Generalsekreterare Norsk elbilforening

Read more

Tomas Ries
Lektor i strategi och säkerhetspolitik Försvarshögskolan

Read more

Tomas Eriksson
Miljö- och kollektivtrafikregionråd Region Stockholm

Read more

Lorentz Tovatt
Riksdagsledamot samt klimatpolitisk talesperson

Read more

Palle Borgström
Förbundsordförande Lantbrukarnas Riksförbund

Read more

Lena Smidfelt Rosqvist
Forskningschef Trivector

Read more

Henrik Dahlsson
Senior Advisor Hållbara Transporter Scania

Read more

Johan Laurell
Projektledare Drive LBG

Read more

Erik Lindham
Informationschef Ford

Read more

Mikael Antonsson
Director Traffic Sweden Gasum

Read more

Maria Forsberg
Rådgivare Svanen

Read more

Maria Forshufvud
Vd Svenskmärkning

Read more

Tommy Levinsson
Regionråd med ansvar för kollektivtrafik Region Västmanland samt 2:a vice ordförande Svensk Kollektivtrafik

Read more

Martin Ahrne
Vice vd och projektledare BioDriv Öst

Read more

Nina Höijer
Regionråd region Örebro län samt ordförande samhällsbyggnadsnämnden

Read more

Peter Nohrstedt
Hållbarhetschef SKL Kommentus Inköpscentral

Read more

Johanna Grant
Ordförande Gröna Bilister

Read more

Jens Holm
Riksdagsledamot samt ordförande Trafikutskottet

Read more

Julie Tran
Regionråd region Östergötland samt ordförande trafik- och samhällsplaneringsnämnden

Read more

Program

Programmet är kontinuerligt under uppdatering.

08:30 - Kaffe, utställning och registrering

09:00 - Inledning av moderator

Läget i östra Mellansverige-regionen - Hur ser utmaningen ut i ett 2030-perspektiv?
Elnät, laddstolpar, tankställen och produktion av biodrivmedel och batterier. Samlad analys av nuläge och framtid i ÖMS för utveckling av infrastruktur för förnybara drivmedel med avstamp i Länsstyrelsernas regeringsuppdrag att ta fram regionala planer för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel.
Martin Ahrne, vice vd BioDriv Öst.

Kan försvarspolitik snabba på och stärka omställningen till fossilfrihet?
Tomas Ries
, lektor i strategi och säkerhetspolitik Försvarshögskolan
Mikael Åhlman
, miljöstrateg Region Uppsala -  Hur kan offentlig sektor bidra i totalförsvaret och skapa hävstångseffekter i omställningen genom satsningar på närproducerade förnybara drivmedel? 

Nya styrmedelsförslag, incitament och möjligheter till ökad svensk produktion av förnybara drivmedel
Heini-Marja Suvilehto, Upphandlingsmyndigheten - Hur ska vi upphandla i avsaknad av en miljöbilsdefinition? 
Preem - När, var och hur ska vi få ökad produktion av biodiesel från skogen? (tillfrågad) 
Björn Fredriksson Möller, Senior specialist E.ON - Vad krävs för att realisera den svenska biogaspotentialen?
Erik Lindham,
informationschef Ford - Vad krävs för en storskalig nysatsning på etanolfordon?

10:45 - Fikapaus och mingel i utställningen

Hur uppnår vi social rättvisa i omställningen?
Palle Borgström,
ordförande LRF - om svensk drivmedelsproduktion, krisberedskap och lantbrukets roll i omställningen. 
Lena Smidfelt Rosqvist
, forskningschef Trivector - Rättvisa vs effektivitet. Hur säkrar vi acceptansen för en tuff omställning av transportsystemet?

Samtal med politiken - Vad krävs för att nå målen och vad säger väljarna?
Samtal baserat på en rykande färsk Sifo-undersökning och tidigare samtal under dagen.
Tomas Eriksson, (MP) miljö- och kollektivtrafikregionråd Region Stockholm
Tommy Levinsson, (S) regionråd med ansvar för kollektivtrafik Region Västmanland samt 2:a vice ordförande Svensk Kollektivtrafik
Julie Tran, (C) ordf. trafik och samhällsplaneringsnämnden Region Östergötland
Nina Höijer, 
(S) ordf. regionala tillväxtnämnden Region Örebro 
Anders Åhrlin
, (M), vice ordförande Mälardalsrådet samt kommunalråd Örebro kommun

Kommentarer från rikspolitiken
Jens Holm, (V) ordförande Trafikutskottet

Fler talare tillkommer

Utdelning av årets Biogasutmärkelse 

12:15 - Lunch och mingel i utställningen

13:00
Diplomutdelning för ett Fossilfritt 2030
Inspiration och goda exempel från kommuner och regioner som medverkat i projektet Fossilfritt 2030. 

Omställning till ökad hållbarhet inom batteriproduktionen
Tomas Eriksson
(MP) miljö- och kollektivtrafikregionråd Region Stockholm. – Så här styr SL mot hållbara batterier vid upphandling av elfordon.

Efterföljande samtal med även:

Ragnar Sjödahl, environment technology manager Northvolt - Hur går det med den cirkulära batteriproduktionen i Sverige och vad händer på Northvolts anläggning i Västerås?

Miljömärkning – det enkla svaret på ökade hållbarhetskrav i upphandlingar av fordon, drivmedel och transporttjänster?
Maria Forsberg, rådgivare och ansvarig för drivmedel Svanen
Peter Hallberg
, produktansvarig Bra Miljöval 
Johanna Grant
, ordförande Gröna bilister - från miljömärkning av drivmedel till miljödeklaration av fordon
Maria Forshufvud
, vd Svenskmärkning
Peter Nohrstedt, hållbarhetsansvarig SKL Kommentus Inköpscentral 
Per Erik Österlund, projektledare, ansvarig för drivmedel, tung trafik och arbetsmaskiner Miljöbilar i Stockholm

14:00 - Bensträckare och lokalbyte

14:10 - Parallella sessioner

Session 1: Så här uppnår vi fossilfria transporter till 2030!

BioDriv Öst - Erfarenheter från krav på biogas och el i persontransportupphandlingar i Uppsala kommun och i Uppsala län
Helena Andersson, utvecklare Eskilstuna kommunEn fordonsflotta omställd till biogas och el, elfordon i hemtjänsten och stripning av 500 fordon för förnybara alternativ. Hur tar en kommun i framkant nästa steg i omställningen?
Henrik Dahlsson, senior advisor hållbara transporter Scania - EthaDrive - nystart för etanolen med nytt innovationskluster i Östergötland! 

Nytänkande lösningar för ökad elektrifiering

Siri Ward
, miljösamordnare Vingåkers kommun - Storsatsning på elfordon och laddinfrastruktur i glesbygd 
Martin Ahrne, BioDriv Öst - Spetskraft - Region Uppsalas och BioDriv Östs satsning på elektrifiering av större fordonsflottor trots bristande kapacitet i elnätet. Och vad händer med biogasen när vi elektrifierar stadstrafiken?

Alexandra Österplan, PR & Communications Manager, Nissan Nordic Europe - Om arbetet med "vehicle to grid"-lösningar tillsammans med Kungsbacka kommun så att elbilar kan ge kraft till kommunens verksamheter.

Session 2: Biogas Tinget 2019

Drive LBG - Nationellt innovationskluster för flytande biogas med regional demonstrationsarena i Biogas Öst-regionen
Johan Laurell
, projektledare Drive LBG, Energigas Sverige
Mikael Antonsson, Director Traffic Sweden Gasum - 25 tankställen för flytande biogas till 2020 och en ökning av antalet LBG-tankställen i Biogas Öst-regionen med 200% på sex månader!
Fler talare tillkommer

Fossilfällan - Hur ser vägen bort från fossilberoendet ut enligt politiken?
Magnus Ek (C), riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson 
Lorentz Tovatt
(MP), riksdagsledamot och klimatpolitisk talesperson

Mer information om sessionen kommer.

15:10 - Fikapaus och mingel i utställningen

15:40 - Gemensam avslutning

Fossilfri industri med fossilfria transporter på köpet
Regionala aktörer presenterar goda exempel på hur lokala industrier med olika förutsättningar har ställt om till fossilfrihet. 
Erik Nordell, produktansvarig flytande biogas Svensk Biogas
Fler talare tillkommer

Så här boostar vi omställningen!
CCS, kolinlagring i mark och biokol. Exempel på hur klimatpåverkan kan minskas ännu snabbare!
Talare tillkommer

Dos and Dont´s – i elbilsomställningen
Christina Bu,
Norges elbilsdrottning och generalsekreterare Norsk Elbilforening berättar om erfarenheter och exempel från en offensiv omställning till elfordon.

Summering av moderator

17:00 - Slut


Delta i Projekttorget!

Även i år kommer Projekttorget att vara på plats. Där erbjuder vi våra medlemmar och medarrangörer att kostnadsfritt visa upp pågående projekt. Det är en plats för utbyte av erfarenheter och där det snabbt går att få en överblick över de projekt som pågår inom transportområdet i BioDriv Öst-regionen.

Driver er organisation några projekt inom transportområdet?

Passa på att visa upp ert arbete! På Projekttorget får ni ett ståbord där en dator med en rullande presentation kan stå. Ni har även möjlighet att lägga dit broschyrer och ställa dit en roll-up. Antingen kan ni ha ert bord bemannat eller obemannat.

Vill ni vara med på vårt projekttorg? Begränsat antal – först till kvarn gäller! Kontakta josefin.holmgren@biogasost.se

I år är BioDriv Tinget kostnadsfritt tack vare våra huvudfinansiärer, projekten Fossilfritt 2030 och Drive LBG.

Fossilfritt 2030

I projektet Fossilfritt 2030 - fossilfria och effektiva transporter i östra Mellansverige deltar 18 offentliga aktörer. Målet är att projektdeltagarna ska minska sin och näringslivets klimatpåverkan genom att effektivisera sitt transportarbete, ställa om de egna fordonsparkerna samt upphandla förnybara transporter. Projektet finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska Regionala utvecklingsfonden, Region Uppsala, Region Västmanland, Länsstyrelsen Södermanland, Länsstyrelsen Västmanland, Länsstyrelsen Uppsala och BioDriv Öst. Projektet genomförs i samverkan med 2030-sekretariatet, Svebio, Vätgas Sverige och Power Circle.

Drive LBG

Drive LBG är ett innovationskluster som kommer att verka för att samla, demonstrera samt öka kunskapen, innovationskraften och utvecklingsmöjligheterna med hållbara lösningar för flytande biogas (LBG) på såväl nationell som internationell nivå. Drive LBG drivs av Energigas Sverige och finansieras av Energimyndigheten.

Utveckling BioDriv Öst

BioDriv Öst är ett storregionalt nätverk som ska underlätta och påskynda omställningen till förnybara alternativ i transportsektorn. Vi ser helheten, och vi vet att alla hållbara alternativ behövs. BioDriv Öst samlar aktörer som vill verka för fossilfria transporter i Uppsala, Stockholm, Västmanland, Södermanland, Östergötland och Örebro län. Våra experter jobbar praktiskt för att underlätta samverkan, forskning, utveckling, regional produktion och distribution av biodrivmedel samt insatser kopplat till laddinfrastruktur och elfordon. När Sverige nu ställer om, så kan vi tillsammans genom BioDriv Öst bidra till att vår region är en förebild för andra att ta efter i övergången till fossilfrihet.

Kontakt

BioDriv Öst @BiogasOst info@biogasost.se

Om BioDriv Öst 

BioDriv Öst är en samverkansplattform som underlättar och påskyndar omställningen till förnybara alternativ i transportsektorn. BioDriv Öst samlar aktörer från offentlig sektor, näringsliv och forskning som vill verka för fossilfria transporter i Uppsala, Stockholm, Västmanland, Södermanland, Östergötland och Örebro län. En stor del av medlemsbasen utgörs av regioner och kommuner. BioDriv Öst drivs av den storregionala samverkansorganisationen Biogas Öst.